Semalt: Sử dụng tiện ích mở rộng để trích xuất dữ liệu trực tuyến

Internet đã trở thành một nguồn thông tin chính cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Nếu bạn muốn lấy dữ liệu từ một trang web và tải nó lên các tài liệu Google của bạn hoặc trong bảng tính CSV hoặc Excel, thì cào là câu trả lời. Có rất nhiều phần mềm cạo trên mạng, nhưng chúng rất tốn kém và không lý tưởng cho một người dùng thông thường thiếu kỹ năng kỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn có thể sử dụng dịch vụ mà không mất bất kỳ chi phí nào khi sử dụng trình duyệt thông thường của bạn. Google Chrome có một số tiện ích mở rộng trình duyệt có thể truy cập tại Cửa hàng Google Web.

Máy cạp web

Web Scraper là một tiện ích mở rộng của Chrome cho phép người dùng cạo dữ liệu từ các trang web và tải chúng lên Bảng tính Excel hoặc cơ sở dữ liệu của bạn để phục hồi trong tương lai. Sau khi dữ liệu được trích xuất, bạn có thể xuất dữ liệu dưới dạng CSV hoặc lưu trữ trong CouchDB. Web Scraper cho phép bạn cạo các loại dữ liệu khác nhau từ nhiều trang cùng một lúc. Nó cho phép cạo hình ảnh, văn bản và thậm chí cả bảng. Scraper cho phép trích xuất dữ liệu từ tất cả các loại trang web ngay cả từ các trang web được phát triển với công nghệ mới nhất như AJAX và JavaScript.

Người khai thác thông tin

Tùy chọn này là một trình duyệt độc lập trên Chrome được sử dụng để trích xuất dữ liệu từ Internet. Dữ liệu thu được sau đó có thể được xuất sang bảng tính Excel hoặc được tải lên Google Sheets. Nó rất hữu ích để quét email, kết quả tìm kiếm trực tuyến của Google và các bảng HTML trong số các bảng khác. Nó cũng lý tưởng cho các bộ chọn XPath.

Màn hình cạp

Bộ cạp này là một phần mở rộng trình duyệt Chrome để quét màn hình. Quá trình này là một quá trình tự động trích xuất dữ liệu từ Internet. Dữ liệu được trích xuất sau đó có thể được tải xuống dưới dạng tệp JSON hoặc CSV. Nó hỗ trợ cả hai phương thức chọn Element và XPath.

iMacro

Tùy chọn này là trình ghi macro trên trình duyệt Chrome, duy trì bản ghi hoạt động của người dùng. Nó được sử dụng để tự động hóa web, kiểm tra web và trích xuất dữ liệu. iMacro có thể thực hiện một loạt các tác vụ trực tuyến như tải xuống tệp, điền vào biểu mẫu trực tuyến và ghi nhớ mật khẩu. Khi sử dụng iMacro, người dùng chỉ cần ghi lại chức năng lần đầu tiên và lưu nó trên máy tính. Nếu bạn cần thực hiện lại nhiệm vụ đó, bạn sẽ không phải lặp lại quy trình. iMacro có sẵn cho các trình duyệt khác như Firefox, Internet Explorer và Chrome.

Khi sử dụng tiện ích mở rộng cạp, bạn cần thiết kế một kế hoạch để điều hướng các trang web và xác định dữ liệu bạn muốn trích xuất. Tiện ích mở rộng sẽ đi qua trang web được chỉ định theo gói người dùng và có được tất cả các dữ liệu liên quan. Công cụ tiết kiệm thời gian bạn sẽ lãng phí khi lưu dữ liệu thủ công. Nếu dữ liệu bạn cần được chứa trong các trang web khác nhau, bạn có thể trích xuất thông tin từ tất cả chúng, điều này làm cho công cụ này thậm chí còn mạnh hơn.

Mở rộng cạp giúp việc trích xuất dữ liệu trên Internet dễ dàng. Người dùng Internet có thể tránh thực hiện các tác vụ web lặp đi lặp lại bằng cách ghi lại chúng trên các tiện ích mở rộng và giới thiệu chúng bất cứ khi nào chúng cần thiết. Phần mở rộng cạp thực hiện các chức năng thông thường như điền vào biểu mẫu trực tuyến và ghi nhớ mật khẩu.

mass gmail